073-545 91 79 info@4dialog.com Norra Skeppargatan 6B, 803 20 Gävle

Analysverktyg Sundbyberg Stadsomvandling

07 Nov 2018

När Arken Arkitekter fick i uppdrag av Sundbybergs kommun att projektleda en omfattande stadsomvandling som skulle ge staden en förstärkt profil, anlitade de 4Dialog att ta fram en 4D-modell över området. Det fanns två huvudsakliga syften med modellen, i ett första skede användes den som ett levande analysverktyg där Arken kunde studera de nya hushöjderna mot befintlig byggnation och markhöjd. Därefter när förslagen vidareutvecklats, användes samma modell som ett lekullt och effektivt kommunikationsverktyg för dialog med allmänheten.