073-545 91 79 info@4dialog.com Norra Skeppargatan 6B, 803 20 Gävle

Stöd i Medborgardialog Orionkullen Södertälje

11 Dec 2018

Samarbetet med Södertälje kommun började när Orionkullen skulle bebyggas. Orionkullen är en kulturellt betingad plats i centrala Södertälje och många invånare var oroliga för hur den nya bebyggelsen skulle påverka området. På uppdrag av Byggvesta modellerade 4Dialog Orionkullen med bebyggelsen från de nya planskisserna. Kommunen anslöt sig till projektet och modellen visades som en interaktiv 4D-värld där kommunens planarkitekt guidade Södertäljeborna i området som det var tänkt att se ut. Upplevelsen förstärktes av VR-utrustning som gav känslan av att faktiskt befinna sig på platsen. Möjligheten att med egna ögon få se hur ny och gammal bebyggelse integrerades underlättade dialogen med medborgarna och ökade förståelsen för stadsplaneringen.

4D-modellen har sedan Orionkullen använts i ett flertal andra projekt. 4Dialog utökar modellen i takt med nya detaljplaner och modellen täcker idag omkring 5,5 km2 av Södertäljes centrala delar.