MODELLEN

4D-modeller visar stadsplaneringen på ett sätt som människor kan ta till sig. I en 4D-modell importeras de nya byggnaderna och gaturummen i en virtuell replika av den befintliga miljön. Det gör det lättare för aktörer och medborgare att se, samverka och förstå vad som planeras.

En 4D-modell

 • kan sammanställa många aktörers planer på stora ytor
 • håller hög teknisk korrekthet
 • kan visas från ett markperspektiv
 • fungerar för olika delar genom en hel planprocessen
 • kan byggas ut, återanvändas och kopplas samman med närliggande områden
 • är immersiv (användaren rör sig fritt)
 • gör det lätt att visa stadsplanering från olika perspektiv och vinklar

Från grundmodellen kan olika presentationer och publiceringar beställas – allt från högupplösta bilder till 360° filmer och VR. De olika presentationsteknikerna gör stadsplaneringen ännu mer lättåtkomlig, lekfull och engagerande.

Presentationer

VR
Maximerar upplevelsen

 • VR-glasögon, headset och handkontroller skapar en unik upplevelse av att befinna och röra sig i det nybyggda området
 • Upplevelsen styrs av kroppens rörelser och användaren kan röra sig helt fritt i det område du vill visa
 • Används med fördel vid events och utställningar där du verkligen vill väcka nyfikenhet och engagemang hos medborgare och intressenter

360° film
En virtuell rundvandring med hög närvarokänsla

 • 360° film kan ses på mobilen, läggas upp på Youtube, länkas till hemsida och visas på events
 • En 360° film följer den rutt du vill visa
 • Tittaren kan fritt se sig om medan hon färdas genom filmen
 • 360° film kan ses både med och utan VR-utrustning

360° bilder
En panorama-titt in i framtiden

 • En 360° bild är en panoramavisning av en specifik plats i modellen
 • Tittaren väljer enkelt hur hon vill utforska platsen genom att vrida mobilen eller röra muspekaren
 • 360° bilder kan läggas upp på Youtube och hemsida
 • 360° bilder kan i samverkan med kundens reklambyrå länkas till QR-koder som sätts upp på byggplatsen

Film
Till presentationer där text ska ingå rekommenderar vi vanlig film. Vi tar fram filmen utifrån den rutt du vill visa.

Högupplösta bilder
Vi kan ta fram högupplösta bilder från exakt de vinklar och avstånd du önskar.