073-545 91 79 info@4dialog.com Norra Skeppargatan 6B, 803 20 Gävle

Test av självkörande minibussar Kista

KTH har en forskningssatsning som heter Integrated Transport Research Lab (ITRL). ITRL forskar kring transportlösningar och behövde en 4D-modell för trafiksimuleringar av självkörande bussar mellan Kista centrum och Kista Science Tower. Eftersom 4Dialog redan modellerat Kista kunde de självkörande bussarna integreras i en uppdaterad version av den befintliga modellen, vilket sänkte modelleringskostnaden för ITRL. Förutom simuleringar av självkörande bussar planeras modellen nu att användas som en testmiljö för studier och forskning på KTH.

Analysverktyg Sundbyberg Stadsomvandling

När Arken Arkitekter fick i uppdrag av Sundbybergs kommun att projektleda en omfattande stadsomvandling som skulle ge staden en förstärkt profil, anlitade de 4Dialog att ta fram en 4D-modell över området. Det fanns två huvudsakliga syften med modellen, i ett första skede användes den som ett levande analysverktyg där Arken kunde studera de nya hushöjderna mot befintlig byggnation och markhöjd. Därefter när förslagen vidareutvecklats, användes samma modell som ett lekullt och effektivt kommunikationsverktyg för dialog med allmänheten.