073-545 91 79 info@4dialog.com Norra Skeppargatan 6B, 803 20 Gävle

Godisfabriken med Ahlgrens torg, Gävle


Ny Stadsdel Roslags-Näsby

I Roslags-Näsby bygger kommunen en helt ny stadsdel som involverar ett stort antal arkitekter, byggherrar, kommunikatörer samt SL. Kommunen behövde därför en tekniskt detaljerad sammanställning av alla arktitektskisser – en replika av den planerade framtiden, för kommunikation och marknadsföring.

För att möta kommunens behov tog 4Dialog fram en interaktiv 4D-modell som uppdaterades i olika faser av planprocessen. Modellen har använts både till medborgardialog och som underlag för reklamfilmer till kommunens hemsida. Den visas nu även i en utställningshall där det går det att besöka framtidens Roslags Näsby genom HTC Vive (VR).

Test av självkörande minibussar Kista

KTH har en forskningssatsning som heter Integrated Transport Research Lab (ITRL). ITRL forskar kring transportlösningar och behövde en 4D-modell för trafiksimuleringar av självkörande bussar mellan Kista centrum och Kista Science Tower. Eftersom 4Dialog redan modellerat Kista kunde de självkörande bussarna integreras i en uppdaterad version av den befintliga modellen, vilket sänkte modelleringskostnaden för ITRL. Förutom simuleringar av självkörande bussar planeras modellen nu att användas som en testmiljö för studier och forskning på KTH.

Stöd i Medborgardialog Orionkullen Södertälje

Samarbetet med Södertälje kommun började när Orionkullen skulle bebyggas. Orionkullen är en kulturellt betingad plats i centrala Södertälje och många invånare var oroliga för hur den nya bebyggelsen skulle påverka området. På uppdrag av Byggvesta modellerade 4Dialog Orionkullen med bebyggelsen från de nya planskisserna. Kommunen anslöt sig till projektet och modellen visades som en interaktiv 4D-värld där kommunens planarkitekt guidade Södertäljeborna i området som det var tänkt att se ut. Upplevelsen förstärktes av VR-utrustning som gav känslan av att faktiskt befinna sig på platsen. Möjligheten att med egna ögon få se hur ny och gammal bebyggelse integrerades underlättade dialogen med medborgarna och ökade förståelsen för stadsplaneringen.

4D-modellen har sedan Orionkullen använts i ett flertal andra projekt. 4Dialog utökar modellen i takt med nya detaljplaner och modellen täcker idag omkring 5,5 km2 av Södertäljes centrala delar.

Rinkebystråket

På uppdrag av Byggvesta, ALM och Familjebostäder tog 4Dialog fram en sammanställande modell för att visualisera det nya Rinkebystråket. Fokusområdena var flera. Den planerade bebyggelsen skulle speglas i den befintliga, gångvägen dit visualiseras från torg och tunnelbana och närheten till Kista framgå. Byggvesta ville  även visa ljusdesignen för Rinkebyterassen som de byggt tillsammans med ALM och olika presentationsmaterial togs fram i både dags- och kvällsljus.

Analysverktyg Sundbyberg Stadsomvandling

När Arken Arkitekter fick i uppdrag av Sundbybergs kommun att projektleda en omfattande stadsomvandling som skulle ge staden en förstärkt profil, anlitade de 4Dialog att ta fram en 4D-modell över området. Det fanns två huvudsakliga syften med modellen, i ett första skede användes den som ett levande analysverktyg där Arken kunde studera de nya hushöjderna mot befintlig byggnation och markhöjd. Därefter när förslagen vidareutvecklats, användes samma modell som ett lekullt och effektivt kommunikationsverktyg för dialog med allmänheten.