073-545 91 79 info@4dialog.com Norra Skeppargatan 6B, 803 20 Gävle

Vad är en 4D-modell?

4D-modeller underlättar kommunikationen av exploateringsprojekt. I grunden är en 4D-modell en virtuell replika av en verklig plats i vilken man visualiserar ändringar i den befintliga miljön, till exempel nya byggnader eller gaturum. Modellen kan sen visas för politiker, investerare och medborgare genom bland annat VR, 360° bilder och 360° film, vilka alla ger en känsla av att befinna sig i den nybyggda miljön.

Vad menas med VR?

Med VR (virtual reality) teknik kan vi visa din modell genom VR glasögon. Det ger upplevelsen av att faktiskt gå runt på den plats du vill visa. Upplevelsen styrs av kroppens rörelser, så när man vrider på huvudet tittar man runt modellen och när man vill gå framåt styr man fritt riktningen med en handkontroll.

Vad menas med 360° film?

En 360° film styr upplevelsen mer och ger dig som kund möjlighet att på förhand bestämma vad i modellen som ska visas. Det är användbart till exempel om du ska anordna ett event eller en utställning och vill visa besökarna ett specifikt kvarter eller gångstråk. Precis som i VR är användaren fortfarande fri att vrida blicken och kan på så sätt fritt styra vyn i den förutbestämda rutten.

Vad menas med 360° bilder?

En 360° bild visar en panoramavy av en bestämd plats. Användaren står still på platsen och ser sig om genom att vrida mobilen eller röra muspekaren. Det här visningsformatet används ofta när kunden vill rikta fokus mot en specifik byggnad och visa hur det känns att stå bredvid den från ett markperspektiv.

Digital rundvandring med QR-koder?

Om du vill belysa flera specifika platser i modellen och kan vi anordna en digital rundvandring med QR-koder.

Finns det andra sätt att visa modellen?

Ja absolut. Vi kan också leverera vanliga filmer för att visa ett förutbestämt gångstråk, eller ta ut högupplösta bilder över särskilda byggnader och områden. Kundens behov styr hur modellen används och visas.

Vad skiljer 4D från 3D?

I en 3D-modell finns bara tre rumsdimensioner, höjd, bredd och djup. I en 4D-modell finns fyra, höjd, bredd, djup och tid. Det innebär att du i en 4D-modell till exempel kan se hur solljuset faller under olika tidpunkter på dagen eller hur ett ökat trafikflöde påverkar gatumiljön.

Vad är styrkan i 4D-modeller?

4D-modeller visar framtiden på ett sätt som är lätt för människor att ta till sig. Det förbättrar och underlättar kommunikationen och förståelsen kring planarbeten och exploateringsprojekt.

Vad betyder det att 4D-modellerna är immersiva?

Det betyder att du fritt styr hur du vill att du eller andra ska röra sig i modellen.

Jag har sett att det redan finns en modell i kommunen, kan ni bygga vidare på den att innefatta nya detaljplaner?

Ja absolut. 4D-modellerna kan närsomhelst byggas vidare på och sammankopplas med redan befintliga områden.