VI RESPEKTERAR DIN INTEGRITET

4Dialog respekterar din personliga integritet och rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi erbjuder dig att via 4Dialogs webbplats skicka kontaktförfrågningar till oss. Vi kan vi därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis ditt namn, yrkesroll, uppgifter om hur du kan bli kontaktad (telefonnummer och e-postadress) och annan information som du uppger i din kontakt med oss.

ÄNDAMÅL OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och administrera vår verksamhet, samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.
Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett konkludent samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter på vår webbplats. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du även att du har förstått hur 4Dialog behandlar dina personuppgifter.
Vidare kan dina personuppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att ge dig som representant för en nuvarande eller potentiell kund till 4Dialog, information och erbjudanden om våra tjänster. All eventuell marknadsföring distribuerad med hjälp av dina personuppgifter är riktad till 4Dialogs nuvarande eller potentiella kund och inte till dig som privatperson.

VEM KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter hanteras endast av 4Dialog. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för verksamheten.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

4Dialog
Norra Skeppargatan 6B
803 20 Gävle

Eller

info@4dialog.com

OM DU HAR FRÅGOR

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@4dialog.com. Du kan också vända dig tillsynsmyndigheten Datainspektionen.